skip to Main Content

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

YENİKENT FLORALAB;

  • Tüm faaliyetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı şekilde hareket edeceğini,
  • Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutacağını ve tarafsız davranacağını,
  • Faaliyetlerini yürütürken, yönetim ve personelin her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olmasını sağlayacağını,
  • Faaliyetlerini yürütürken, personelin kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan almasını sağlayacağını,
  • Testler için kendisine başvuruda bulunan müşterilere, hiçbir şekilde gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,

beyan ve taahhüt eder.

Laboratuvar faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilenecektir ve müşterilerin isteklerinin alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir durum söz konusu ise bu müşterilere hizmet verilmeyecektir.

YENİKENT FLORALAB, laboratuvar faaliyetleri kapsamında, ISO 15189:2012 standardının gerekliliklerini karşılayacak tüm sorumluluğu üstlenmektedir ve üçüncü tarafların maruz kalabileceği zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.